HR.1.1.11-0259 “PODURES”

Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice

"Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice projekt je Grada Duge Rese kojemu je svrha poticanje razvoja poduzetničke kulture u Gradu Duga Resa i okolnim općinama. Nositelj projekta je Grad Duga Resa, a partneri su Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Udruženje obrtnika Duge Rese.

Projekt se provodi u okviru prioritetne osi Obrazovanje za poduzetništvo i obrt Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava upravljačko je tijelo i u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 248.599,60 kuna, od čega je 218.566,64 kn prihvatljivih troškova pokriveno sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi 12 mjeseci, a započeo je potpisivanjem Ugovora 20. srpnja 2015. godine sa Ugovornim tijelom. Projekt je relevantan za nacionalne strategije i usklađen je sa Županijskom razvojnom strategijom.

Ciljane skupine projekta su učenici i nastavnici srednje škole te subjekti malog gospodarstva Grada i okolice te javna uprava.
Ciljevi projekta su prihvaćanje cjeloživotnog učenja kao načina stalnog unapređivanja vještina, te poticanje poduzetničke aktivnosti u svrhu razvoja.

Ciljeve namjeravamo ostvariti kroz organiziranje rasprava usmjerenih ka jačanju pripremljenosti mladih za poduzetničke izazove, uspostavom poduzetničkog web-portala te organiziranjem trajnog i promotivnog web sajma obrtništva i poduzetništva.

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.